  โทร: +86 (021) 34555005 34555008       Email: sales@suotopump.com
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กรเป็นจิตวิญญาณขององค์กรเป็นพลังในการส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง มันมีเนื้อหาที่หลากหลายมาก หลักของมันคือจิตวิญญาณและค่านิยมขององค์กร มันอยู่ในกระบวนการพัฒนา SUOTO ค่อยๆก่อตัวเป็นระบบวัฒนธรรม

วัฒนธรรม SUOTO ใช้แนวคิดนวัตกรรมเป็นผู้เบิกทางนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์เป็นทิศทางนวัตกรรมองค์กรเป็นหลักประกันนวัตกรรมทางเทคนิคเป็นวิธีการและนวัตกรรมการตลาดเป็นเป้าหมายด้วย SUOTO ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นใหญ่จากใหญ่ไปถึงแข็งแกร่งจาก ประเทศจีนสู่โลกวัฒนธรรม SUOTO นั้นอยู่ในนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การยอมรับร่วมกันของพนักงานการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันเป็นลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของวัฒนธรรม SUOTO พนักงานของ SUOTO แต่ละคนจะตระหนักถึงคุณค่าความเป็นส่วนตัวและการแสวงหาในการทำให้แบรนด์ SUOTO มีชื่อเสียงระดับโลก

ภารกิจขององค์กร: อุทิศตนเองเพื่ออุตสาหกรรมการขนถ่ายของเหลว
จิตวิญญาณขององค์กร: ลงสู่พื้นดินอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวไปสู่ก้าวใหม่.
ปรัชญาองค์กร: เรามักจะยึดมั่นความสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชาติที่กลมกลืนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ดังนั้นในอุตสาหกรรมน้ำเราพยายามอย่างต่อเนื่อง ... !
นโยบายการจัดการ: เพื่อสร้างรากฐานขององค์กรที่มีความสามารถเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าพึงพอใจ
จิตสำนึกของทีม: การบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสร้างแรงเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดความฉลาดมากขึ้น
นโยบายคุณภาพ: ติดตามความสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ติดต่อเรา

โทร:+86 (0) 21 34555005 34555008
แฟกซ์: +86 (0) 21 33250500

เพิ่ม:No.7420, Caolang Road, Shanghai, 201516 P.R.China
Email:sales@suotopump.com
ลิขสิทธิ์ (C) 2015 SUOTO PUMP INDUSTRIAL สงวนลิขสิทธิ์แผนที่เว็บไซต์